01.jpg 

 

    純粹好玩

    完成這個超迷你口金包

 

    小小的~可愛的Key ring            

    我的第一個口金作品   

    

    02.jpg

 

 

     03.jpg

 

 

    04.jpg

 

    05.jpg

 

    Key ring 口金包

 

    06.jpg

 

 

  全站熱搜

  J F 祝福美學 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()